Ankieta „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2021-2030”.

Szanowni Państwo,

Powiat Krotoszyński przystąpił do prac nad opracowaniem dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2021-2030”. W dokumencie będziemy skupiać się na realizacji zadań o charakterze społecznym, należących do kompetencji samorządu powiatowego.

Do przygotowania diagnozy problemów społecznych w Powiecie Krotoszyńskim niezbędne są badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

Chcemy zbadać poziom życia osób z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym, prosimy osoby z niepełnosprawnościami o wypełnienie poniższej ankiety.

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji swoim rodzinom i znajomym. Im więcej odpowiedzi otrzymamy, tym pełniejszy będziemy mieli obraz problemów społecznych mieszkańców powiatu.