Uruchomienie dyżurów specjalistów RODZINA#wspieraj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w związku z realizacją Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – projektu RODZINA#wspieraj

informuje o rozszerzeniu oferty specjalistycznej dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie dyżurów specjalistów od sierpnia w każdą sobotę w godzinach 8:00 do 20:00
pod nr telefonu 784 483 804