Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Jesteś członkiem rodziny lub opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkującym z nią we wspólnym gospodarstwie domowym?
Potrzebujesz wytchnienia?
W ramach Programu oferujemy wsparcie w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki w ośrodku wsparcia w ramach 14 dni pobytu całodobowego
Więcej informacjipod nr tel. 62 722 88 91/92
lub na stronie internetowej: www.pcprkrotoszyn.pl

Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego