Analitycznie o polityce społecznej powiatu krotoszyńskiego.

Coroczne spotkanie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego w osobach Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki, Wice – Starosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego, Członka Zarządu – Miłosza Zwierzyka, Pani Sekretarz Powiatu – Joanny Dymarskiej – Kaczmarek z kadrą kierowniczą pomocy i integracji społecznej powiatu krotoszyńskiego odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie w dniu 13 lutego 2024 roku. W trakcie spotkania przedstawiono informacje o działaniach w roku 2023 w poszczególnych obszarach wsparcia społecznego, omówiono zmiany w systemie prawnym polityki społecznej i nowe zadania dla instytucji. Dyrektorzy PCPR, DPS w Baszkowie, DPS w Zdunach, ŚDS, WTZ przedstawili najważniejsze założenia w zakresie inwestycji i potrzeb wsparcia społecznego. Moderatorem spotkania był Andrzej Piotrowski – Dyrektor PCPR.