Andrzej Piotrowski –  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z Medalem „ Zasłużony dla Wielkopolski”

25 lat funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu było okazją do podsumowań działań polityki społecznej w Wielkopolsce. 20 marca 2024 roku w Poznaniu odbyło się FORUM – Wyzwania polityki społecznej. Analizowano poszczególne obszary polityki społecznej. Wykład wprowadzający wygłosił Prof. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni Korczaka w Warszawie na temat roli usług społecznych.

Uroczystość była okazją do uhonorowania Medalem Zasłużony dla Wielkopolski. Wśród 4 odznaczonych był Andrzej Piotrowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. W laudacji wspomniano osiągnięcia w obszarze polityki społecznej Wielkopolski :

 1. Wice Przewodniczący Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego.
 2. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie
 3. Jeden z inicjatorów i autorów koncepcji utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp,
 4. Założyciel Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp. – Wice Prezes.
 5. Założyciel Uniwersytetu III Wieku w Krotoszynie, Inicjator  utworzenia Gminnej Rady Seniorów w  Krotoszynie,
 6. Uczestnik zespołu opracowującego koncepcję Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Koźminie Wlkp,
 7. Członek Zarządu Fundacji Wenantego Katarzyńca – współzałożyciel,
 8. Inicjator utworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego w powiecie krotoszyńskim dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 9. Organizator Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów Południowej Wielkopolski „ Senior z inicjatywą” – 19 edycji .
 10. Założyciel Stowarzyszenia „SZANSA” na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz wspierania rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży w Krotoszynie – 14 maj 2001r.
 11. Inicjator Utworzenia Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Krotoszynie
 12. Pomysłodawca porozumień: 1. partnerskiego gmin i powiatu na rzecz utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 2. Porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim – 2010 r. 3. Porozumienia na rzecz wspierania aktywności seniorów powiatu krotoszyńskiego.
 13. Inicjator i organizator debat społecznych i konferencji naukowych.
 14. Pomysłodawca i organizator Turnieju Piłki Koszykowej „ Stąd do NBA” w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Krotoszynie – 19 edycji
 15. Krotoszynianin Roku 1996
 16. Aktywista i kreator lokalnych wydarzeń społecznych. Inicjator koncertów i wydarzeń charytatywnych.