Ankieta – Ocena potrzeb mieszkańców w zakresie zdrowia psychicznego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego. Zebrane informacje pozwolą nam podjąć konkretne działania w kierunku poprawy udzielanej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Link ankieta dla dorosłych

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDP_8AfmsT6uDxZX_vT-Q3IFKwbjZyYMJN9fbAlE1HWY13NQ/viewform?usp=sf_link

Link ankieta dla młodzieży

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYX1MVv_ZLZ8JPZjd48m1E2n3rCmjsVlTh4t2i1grwqOZR9w/viewform?usp=sf_link