Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (święto obchodzone corocznie 3 grudnia , ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych.


Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Obchody mają na celu promowanie w przestrzeni publicznej dyskusji na temat problemów osób z niepełnosprawnościami i wspieranie pełnej realizacji ich praw, w tym umożliwienia pełnego włączenia tej grupy w życie społeczne.


W Powiecie Krotoszyńskim realizuje się programy celowe i wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny poprzez instytucje i organizacje pozarządowe takie jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej w Baszkowie i Zdunach, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej W Krotoszynie, Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp, Spółdzielnie Socjalną VIVO, Fundację Wenantego Katarzyńca, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w Krotoszynie, Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Krotoszynie, Stowarzyszenie Pomost, Stowarzyszenie Motylek, Stowarzyszenie Wspólna Droga, Krotoszyński Klub Amazonki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekty: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, Opieka wytchnieniowa, Aktywny Samorząd.

Przedświąteczna zbiórka żywności

To już jutro rusza przedświąteczna zbiórka żywności organizowana przez Banki Żywności i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Po raz kolejny włączamy się do akcji wraz z wolontariuszkami / wolontariuszami ze szkoły ZSP nr 2 w Krotoszynie. Czekamy na Was przy sklepach: Kaufland, Lidl, Netto, Intermarche i Biedronka ul. Zdunowska.
Włączając się – pomagasz. Zebrana żywność będzie przeznaczona na organizację Wigilii i paczek świątecznych dla osób w potrzebie.
Dzielmy się Dobrocią

Świąteczna Zbiórka Żywności
24-25.11.2023 
Banki Żywności

Święto pracowników Pomocy i Integracji Społecznej

17 listopada 2023 roku Restauracja Leśniczówka w Krotoszynie gościła  pracowników Pomocy i Integracji Społecznej z okazji ich święta. Spotkanie jest wyrazem uznania dla wszystkich grup zawodowych związanych z szeroko rozumianym obszarem pomocy społecznej jak również okazją do poznania ich codziennej pracy i szerokiego zakresu działań jakie wykonują na rzecz mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego. Dyrektor Andrzej Piotrowski przedstawił strategię działań w roku 2023 oraz omówił wyzwania roku 2024.

            Podczas uroczystości Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, Wicestarosta Paweł Radojewski, Przewodniczący Rady Powiatu Juliusz Poczta, Członek Zarządu Miłosz Zwierzyk, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, Burmistrz Zdun Tomasz Chudy oraz Burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki przekazali na ręce pracowników pomocy społecznej serdeczne życzenia i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

            Święto pracowników socjalnych jest co roku okazją do podziękowań w postaci symbolicznych kwiatów oraz listów gratulacyjnych dla instytucji i organizacji pozarządowych szczególnie zaangażowanych w pomoc na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego Powiatu.

Uroczystości towarzyszyło podsumowanie projektów: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim”, „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim” realizowanych w ramach Działania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne WRPO na lata 2014-2020.

 W pierwszym wystąpieniu Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta – dr n. med. Wojciech Żak przedstawił ideę Otwartego Dialogu w pracy z rodziną.

Natomiast Zuzanna Wilisowska – psycholog, psychoterapeuta podzieliła  się swoim doświadczenie pracy terapeutycznej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Krotoszynie.

            Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Pomocy i Integracji Społecznej zakończyło
się koncertem Zespołu Disorder ze Szkoły ROCKA w Krotoszynie.

Poniżej galeria zdjęć.

Zdjęcia: Łukasz Cichy oraz PCPR Krotoszyn

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 30.10.2023 r. ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 16 listopada 2023 r.

Wnioski składane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnym wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.

Generator dostępny pod adresem URL: https://bfs.mrips.gov.pl

Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie nagrodzone na Gali Wielkopolska Otwarta

Wielkopolska Otwarta to idea otwartości władz samorządowych, kadry pomocy i integracji społecznej regionu oraz wielkopolskich organizacji pozarządowych na wyzwania społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formuła Wielkopolski Otwartej pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać poszczególne grupy społeczne.

W tym roku ogłoszono jednocześnie  konkursy w obszarach:

  • Wielkopolska Otwarta na Osoby z Niepełnosprawnościami
  • Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny
  • Wielkopolska Otwarta dla Rodziny
  • Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało nagrodzone za projekty : Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, realizowane w partnerstwach z Fundacją Akme oraz NZOZ PSYCHE. Nagrodą oprócz symbolicznej statuetki jest dwudniowe szkolenie dla kadry PCPR sfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. Nagrodę w imieniu PCPR odebrał Andrzej Piotrowski – Dyrektor.

W programie Gali Wielkopolska Otwarta, zaprezentowano wykład dr Anny Waligóry Pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, panel „Dla nas nie zabraknie krzeseł – case study” , paneliści: artyści biorący udział w spektaklu „Dla nas nie zabraknie krzeseł”. Nagrody wręczali : Paulina Stochniałek – członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Grzegorz Grygiel – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Ruszyła pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

Pierwsza, ogólnopolska kampania promująca rodzicielstwo zastępcze nabiera rozpędu. W przestrzeni medialnej zobaczymy spoty czy reportaże z rodzinami zastępczymi, które przybliżą historie niesamowitych rodzin. Twórcami kampanii “Już jesteś?” jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja pozarządowa realizuje projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023″.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszyla-pierwsza-ogolnopolska-kampania-juz-jestes-promujaca-rodzicielstwo-zastepcze-w-polsce

1 2 3 4 62