REALIZACJA PROJEKTU PN. „SENIOR Z INICJATYWĄ”
W 2022 ROKU

W ramach projektu pn. „Senior z inicjatywą” organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie została zorganizowana konferencja oraz XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej.

Patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka. Partnerami zostali: Krotoszyński Ośrodek Kultury, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie, Miasto i Gmina Krotoszyn, Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski, Miasto Sulmierzyce, Gmina Kobylin, Gmina Zduny, Gmina Rozdrażew. Projekt został dofinansowany przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 14.000,00 zł, Powiat Krotoszyński – 2.000,00 zł, PFRON – 2.000,00 zł.

14 września 2022 r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie odbyła się konferencja propagująca profilaktykę zdrowia w związku z zagrożeniami cywilizacji. Temat ten omówiła pani Kamilla Zając – dietetyk kliniczny, psychodietetyk. Przedstawiono też środowiskowe formy wspierania seniorów w Powiecie Krotoszyńskim na przykładzie projektu realizowanego przez Uniwersytet III Wieku w Krotoszynie, Spółdzielnię Socjalną „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim. Dyrektor PCPR w Krotoszynie przedstawił natomiast projekt pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim”.

Przegląd Twórczości Artystycznej zorganizowany w ramach projektu pn. „Senior z inicjatywą” odbył się 16.09.2022 r. w Kinie 3D „Przedwiośnie” w Krotoszynie.

W przeglądzie brały udział organizacje, kluby seniora, zespoły zrzeszające seniorów z powiatów: krotoszyńskiego, jarocińskiego, gostyńskiego, pleszewskiego, rawickiego.


Organizacje biorące udział w XVIII Przeglądzie:

 1. Zespół taneczny „Takie babki i …” PZERiI Oddział Rejonowy w Krotoszynie
 2. Stowarzyszenie „Senior XXI” w Gołuchowie
 3. PZERiI Koło nr 11 w Kuklinowie
 4. Grupa Wokalna „Złota Jesień” w Jaraczewie
 5. Stowarzyszenie „Zawsze Młodzi” w Jarocinie
 6. Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski
 7. Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego
 8. PZERiI Koło nr 10 w Koźminie Wlkp.
 9. Klub Seniora przy MGOPS w Koźminie Wlkp.
 10. Zespół i Kapela „Senior” w Zdunach
 11. PZERiI Koło nr 2 „Pogodni” w Krotoszynie
 12. PZERiI Koło nr 14 w Rozdrażewie
 13. PZERiI Koło nr 8 w Kobiernie
 14. PZERiI Koło nr 9 w Kobylinie
 15. PZERiI Koło nr 7 w Piaskach
 16. Zespół „Mały Dzwon” w Gostyniu
 17. Zespół Śpiewaczy „Pod Klonem” w Miejskiej Górce

Uczestnicy Przeglądu Twórczości Artystycznej zaprezentowali swoje talenty i umiejętności poprzez śpiew indywidualny i zespołowy. Można też było podziwiać wystawę rękodzieła seniorek reprezentujących PZERiI Koło nr 2 „Pogodni” w Krotoszynie i PZERiI Koło nr 8 w Kobiernie oraz obrazów autorstwa Sybiraka Czesława Herby.

Czytaj dalej

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Powiat Krotoszyński, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, przystąpił do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Czytaj dalej

Uruchomienie dyżurów specjalistów RODZINA#wspieraj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w związku z realizacją Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – projektu RODZINA#wspieraj

informuje o rozszerzeniu oferty specjalistycznej dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie dyżurów specjalistów od sierpnia w każdą sobotę w godzinach 8:00 do 20:00
pod nr telefonu 784 483 804

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy…. RUSZA!!!

Szanowni Państwo!


W ramach realizacji Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: RODZINA#wspieraj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Głównym celem spotkań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Grupa wsparcia adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz tych, które podjęły działania, aby zatrzymać przemoc.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdy wtorek w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7 w godz. od 15:00 do 18:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach grupy wsparcia proszone są o kontakt z Katarzyną Durczewską – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oś. Sikorskiego 7, tel. 62 722 75 30

Projekt w ramach Programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie w kwocie 36 440,00 zł na realizację projektu RODZINA#wspieraj w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania publicznego to 50 440,00 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie – Priorytet II.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

– przeprowadzenie diagnozy dotyczącej problematyki przemocy domowej,

– prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy,

– uruchomienie cyklicznych dyżurów specjalistów dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,

– rozwój i wspieranie działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,

– zatrudnienie kadry specjalistycznej np. tłumacza języka ukraińskiego celem efektywniejszej pomocy ofiarom przemocy,

– prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i pedagogów realizujących zadania
w obszarze przeciwdziałania przemocy,

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 722-75-30, e-mail: oik@krotoszyn.pl

1 2 3 4 5 56