Choinka dla Seniora druga edycja

Dobrzy ludzie po raz kolejny wsparli seniorów. Idea niesienia pomocy i współpracy zwyciężyły.
47 paczek trafi do seniorów to efekt współpracy darczyńców, pracowników Galerii Krotoszyńskiej i
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. W inicjatywę niesienia pomocy zaangażowali
się uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, przygotowując kartki świąteczne z
życzeniami.
Brawo . Wielkie dzięki.