Dzień Pracownika Pomocy i Integracji Społecznej 2023

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść,  
  musimy trzymać się razem.”

                                                                                                Maria Konopnicka

Szanowni Państwo

      Dzień Pracownika Pomocy i Integracji Społecznej to wyjątkowa okazja i szansa na podkreślenie rangi zawodu w ciągle zmieniającej się rzeczywistości społecznej. W codziennej realizacji projektów, założeń i działań strategicznych polityki społecznej Powiatu Krotoszyńskiego punktem wyjścia byli, są i będą mieszkańcy Powiatu Krotoszyńskiego, ich sytuacja życiowa i problemy, z którymi aktualnie się mierzą. Wrażliwość, troska, kompetencje i wyobraźnia od zawsze towarzyszyły kształtowaniu lokalnej polityki społecznej przez Samorząd Powiatu Krotoszyńskiego. To Państwa zaangażowanie jest tego potwierdzeniem.

      To ludzie zmieniają rzeczywistość, dlatego też jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami, krok po kroku, działanie po działaniu, projekt po projekcie, będziemy zmieniać na lepsze, wspierając rozwój usług społecznych w Powiecie Krotoszyńskim. W tym wyjątkowym Dniu, życzę Państwu, aby zaangażowanie i wysiłek związany z wykonywaną pracą był nie tylko źródłem satysfakcji, ale również poważania, uznania i zaufania społecznego. Życzę Państwu aby na co dzień doświadczali Państwo, tak niezbędnej zwykłej ludzkiej życzliwości, zarówno ze strony osób, którym udzielacie wsparcia, jak i pracowników instytucji oraz podmiotów niepublicznych, z którymi współpracujecie.

      Wszystkim pracownikom ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnej VIVO, Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie, organizacji pozarządowych składam najlepsze życzenia, dużo zdrowia, wytrwałości
w realizacji osobistych planów, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Wszelkie podziękowania za współpracę i oznaki życzliwości kieruję do wszystkich pracowników polityki społecznej.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Andrzej Piotrowski

Krotoszyn, 21 listopada 2023 r.