Informacja dla obywateli Ukrainy

Osoby z terytorium Ukrainy, które trafiły na teren powiatu krotoszyńskiego z Ukrainy wraz ze zwierzętami domowymi (psy, koty, fretki) mają obowiązek, zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi, zaszczepić zwierzęta przeciwko wściekliźnie oraz dokonać oznakowania tych zwierząt.

Wymagania te mogą zostać zrealizowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krotoszynie przy ul. Zdunowskiej 116 oraz w gabinetach weterynaryjnych:

Інформація для громадян України

Особи з території України, які потрапили на територію Кротошинського повіту з України з домашніми тваринами (собаки, коти, фретки) зобов’язані, згідно з ветеринарними нормами, вакцинувати тварин проти сказу та ознакувати цих тварин.
Виконати цей обов’язок можна у Повітовому інспектораті ветеринарії у Кротошині на вул. Здуновській 116 [ul. Zdunowska 116 Krotoszyn], а також у ветеринарних кабінетах:

 1. Марек Восєк, ПХУ «АНІМАР»
  63-700 Кротошин, вул. Гловацкєго 11а
  [Marek Wosiek PHU ANIMAR
  63-700 Krotoszyn, ul. Głowackiego 11a]
 2. Патриція Польцин, Ветеринарний кабінет «ВЕТІНА»
  63-700 Кротошин, вул. Пястовска 30
  [Patrycja Polcyn Gabinet Weterynaryjny VETINA
  63-700 Krotoszyn, ul. Piastowska 30]
 3. Кароль Влязли, Ветеринарний кабінет «Ґаллівет»
  63-700 Кротошин, вул. Віта Ствоша 17
  [Karol Wlazły Gabinet Weterynaryjny GALLIWET
  63-700 Krotoszyn, ul. Wita Stwosza 17]
 4. Дорота Олєйнічак-Врубель, Ветеринарний кабінет «Чтери лапи»
  63-700 Кротошин, вул. Болєвскєго 10
  [Dorota Olejniczak-Wróbel Gabinet Weterynaryjny Cztery Łapy
  63-700 Krotoszyn, ul. Bolewskiego 10]
 5. Вітольд Наскренцкі, Ветеринарний кабінет
  63-720 Козьмін-Велькопольский, вул. Борецка 25
  [Witold Naskrętski Gabinet Weterynaryjny
  63-720 Koźmin Wlkp., ul. Borecka 25]
 6. Віктор Шимчак, Ветеринарна поліклініка «ВІ-ВЕТ»
  63-720 Козьмін-Велькопольский, вул. Коперніка 9С
  [Wiktor Szymczak Przychodnia Weterynaryjna WI-VET
  63-720 Koźmin Wlkp., ul. Kopernika 9/C]
 7. Міхал Колата, Ветеринарний кабінет
  63-740 Кобилін, вул. Борути 21
  [Michał Kołata Gabinet Weterynaryjny
  63-740 Kobylin, ul. Boruty 21]
 8. Лукаш Марціняк, Лікарня для тварин
  63-708 Роздражев, вул. 25 Січня 4
  [Łukasz Marciniak Lecznica dla zwierząt
  63-708 Rozdrażew, ul. 25 Stycznia 4]