Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.