Jeśli jesteś osobą do 30 roku życia i nie pracujesz

Jeśli jesteś osobą do trzydziestego roku życia i nie pracujesz
Weź udział w projekcie pn. Moc Aktywności
Oferujemy: szkolenia i staże zawodowe, stypendia szkoleniowe i stażowe, wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy
Projekt jest realizowany przez eurocentrum innowacji i przedsiębiorczości
Biuro projektu ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Informacje i zapisy tel. 62 736 10 27
www.euro.ctiw.pl/moc