Linia pomocy pokrzywdzonym +48 222 309 900

Ministerstwo Sprawiedliwości
Fundusz Sprawiedliwości
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Zapewniamy wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych przez 24 godziny 7 dni w tygodniu
Linia pomocy pokrzywdzonym:
+48 222 309 900
Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także dla osób dotkniętych przemocą domową próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.
Strona internetowa: www.numersos.pl
Adres e-mail: info@numersos.pl
Jeżeli jesteś:

 • pokrzywdzony/pokrzywdzona:
  przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą/oszustwem, pozbawieniem alimentów, innym przestępstwem
 • świadkiem przestępstwa
 • dzieckiem potrzebującym wsparcia
 • w kryzysie, masz myśli samobójcze
  Zadzwoń
  Linia pomocy pokrzywdzonym:
  +48 222 309 900
  Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także dla osób dotkniętych przemocą domową próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.