LIONS CLUB Krotoszyn serdecznie zaprasza na najbliższe imprezy, organizowane tej wiosny

Szanowni Państwo,

LIONS CLUB Krotoszyn serdecznie zaprasza na najbliższe imprezy, organizowane tej wiosny:

  • KIERMASZ UKRAIŃSKI – 15. maja, godz. 10.00 – 14.00, krotoszyński Rynek (zał. plakat)

W obliczu olbrzymiej tragedii narodu ukraińskiego, wywołanej bestialską agresją Rosji
na Ukrainę, LIONS CLUB Krotoszyn stara się aktywnie uczestniczyć w pomocy
dla uchodźców z Ukrainy, którzy w liczbie już około 2.000 przybyli w ostatnich tygodniach
do wielu miejscowości powiatu krotoszyńskiego. Lista potrzeb jest bardzo długa – poczynając od najbardziej podstawowych, jak mieszkanie, wyżywienie, odzież i obuwie, elementarne wyposażenie mieszkań (np. sprzęt kuchenny), poprzez podstawową opiekę medyczną, żłobki, przedszkola, szkoły, specjalistyczną pomoc medyczną (psychologowie, psychiatrzy), porady prawne, pracę zarobkową, aż po pełną integrację w naszym środowisku. Zdajemy sobie sprawę, że zapewnienie długookresowej pomocy uchodźcom na właściwym poziomie jest możliwe jedynie przy systematycznym, zorganizowanym wsparciu i współpracy różnych instytucji i organów unijnych, rządowych i samorządowych, jak również jak najszerszym uczestnictwie w tym różnego rodzaju organizacji, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych firm,
a także mieszkańców miast i gmin. W pierwszych tygodniach i miesiącach po wybuchu wojny w Ukrainie, zanim ruszy wsparcie rządowe i unijne, szczególnie ważna rola przypada tej pomocy oddolnej, lokalnej, świadczonej poprzez mieszkańców miast i gmin, lokalne firmy, lokalne organizacje nierządowe i samorządy.

LIONS CLUB Krotoszyn podjął w tym celu ścisłą współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jako koordynatorem tej pomocy w naszym powiecie, jak również z innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie naszego powiatu. Także bezpośrednie zaangażowanie niektórych z naszych członków w prace komisji, zajmujących się pomocą
dla Ukrainy w wybranych gminach naszego powiatu umożliwia nam lepszy wgląd w potrzeby uchodźców ukraińskich oraz skuteczniejsze niesienie pomocy. Razem możemy zdziałać
o wiele więcej.

Akcja pomocy świadczonej na rzecz Ukrainy przez LIONS CLUB KROTOSZYN realizowana jest w różnych formach – bezpośrednio przez Klub czy też indywidualnie przez jego członków, ale także pośrednio, w formie wsparcia finansowego i materialnego działań PCPR oraz niektórych organizacji nierządowych, działających w naszym powiecie. Staramy się też włączać w te akcję zarówno innych mieszkańców powiatu, jak i firmy działające
na ternie powiatu czy Wielkopolski, i nie tylko. Już w marcu udało nam się skierować
do Koźmina Wielkopolskiego i Krotoszyna dostawę najbardziej potrzebnych artykułów żywnościowych, higienicznych, chemicznych, pościeli, zrealizowaną w ramach akcji pomocy Ukrainie przez związanego rodzinnie z Krotoszynem przedsiębiorcę rolnego z Brandenburgii. Na początku kwietnia przekazaliśmy na specjalne konto powiatu kwotę 20.000,- złotych
na zakup najpotrzebniejszych artykułów żywnościowych, higienicznych i chemicznych. Kolejne 10.000 złotych wpłynęło na ten cel z naszej inspiracji od jednej z firm wielkopolskich. Dwóch naszych kolegów klubowych gości od kilku tygodni kilka rodzin ukraińskich. W ich wyposażeniu w elementarne artykuły uczestniczy w części również Klub.

Planowana jest dalsza pomoc finansowa dla PCPR na zakup czy to najbardziej potrzebnych artykułów żywnościowych, czy też na zaspokojenie specyficznych, indywidualnych potrzeb uchodźców z Ukrainy. Ta dotychczasowa, jak i przyszła pomoc finansowa, jest możliwa
w dużym stopniu dzięki inicjatywnie kolegów z naszego klubu założycielskiego. LIONS CLUB Wienhausen-Flotwedel z Dolnej Saksonii, którzy wsparli nas darowizną w kwocie 5.000 euro z przeznaczeniem na ten cel. W maju dotrze do Krotoszyna duża dostawa odzieży zebranej przez wspomnianego wyżej przedsiębiorcę z Brandenburgii. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować w najbliższych tygodniach także dostawę dużej partii używanych komputerów, jako darowizny od firmy z Badenii-Wirtembergii.

Na niedzielę, 15. maja, planowany jest na krotoszyńskim rynku Kiermasz Ukraiński, organizowany wspólnie z PCPR, przy wsparciu m.in. lokalnych organizacji nierządowych (Stowarzyszenie Pomost, Stowarzyszenie Odnowa w Rozdrażewie, OWES), a także krotoszyńskich szkół – ZSP nr 2 i ZSP nr 3 – oraz Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn, 
na którym będziemy oferować krotoszyniakom przede wszystkim ukraińskie wyroby kulinarne, przygotowane przez panie z Ukrainy, mieszkające w naszym powiecie. A wszystko to przy ukraińskiej muzyce i występach przybyszów z Ukrainy. Mamy nadzieję na liczne uczestnictwo mieszkańców naszego powiatu w tej imprezie i ich hojność, bo cały dochód
z niej przeznaczony jest na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

  • DZIEŃ DZIECKA – 4. Czerwca, godz. 9.30 – 13.00, strzelnica Bractwa Kurkowego

To już kolejny rok kiedy organizujemy spotkanie z dziećmi i dla dzieci. W tym roku
na ich święto zaprosiliśmy również dzieci przybyłe do naszego powiatu z Ukrainy. Wspólnie będziemy się bawić i aktywnie spędzać czas w tym ważnym dla nich dniu.

  • KONCERT CHARYTATYWNY – 5. czerwca godz. 17.00, Kino Przedwiośnie

Mamy wielką przyjemności poinformować, że dnia 5. czerwca 2022 odbędzie się Koncert Charytatywny w wykonaniu dwóch wspaniałych artystów, Waldemara Malickiego i Artura Banaszkiewicza, „Pojedynek na skrzypce i fortepian”, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na organizację letnich kolonii dla dzieci z rodzin z naszego powiatu, znajdujących się w potrzebie.

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach spróbujmy się na chwile oderwać i zafundować sobie wspaniałą ucztę muzyczną, okraszoną szczyptą humoru. Zainteresowanych prosimy
o kontakt pod numerem telefonu: 605 438 448

Z wyrazami szacunku,

Jacek Zawodny