Nabór osób niepełnosprawnych do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020”.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

  • wykonywaniu codziennych czynności,
  • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych 
    i sportowych.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie poszukuje 45 osób, które wymagają wsparcia w ramach programu.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik nr 7 do Programu i dostarczenia jej do 10.07.2020 r. do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, piętro I, pokój 1.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.