Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspiera powiat krotoszyński

10 grudnia 2020 roku Starosta Krotoszyński  Stanisław Szczotka podczas spotkania z Prezesem Zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi podziękował za wielkie wsparcie instytucji powiatu krotoszyńskiego w czasie epidemii COVID 19. Pomoc obejmowała dostarczenie posiłków dla personelu Domów Pomocy Społecznej w Baszkowie i Zdunach, personelu szpitala powiatowego w Krotoszynie w okresie kwarantanny obejmującej placówki. Wartość tego przedsięwzięcia to 127. 926,00. Wsparcie udzielone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Fundacji to również sfinansowanie czynności dezynfekcyjnych i ozonowania instytucji samorządowych o wartości 309.182,00 . Tak duża pomoc skierowana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej do powiatu, możliwa jest dzięki aktywności liderów ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim. Po spotkaniu ze Starostą, Prezes Fundacji uczestniczył w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami  Spółdzielni Socjalnej VIVO, Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

OGŁOSZENIE – SKŁADANIE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że w związku ze zbliżającym się końcem roku wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będą przyjmowane do dnia 11 grudnia 2020r.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby uprawnione do dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie informuję, że z w/w dofinansowania może skorzystać osoba niepełnosprawna legitymująca się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o  świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
  2. oryginał faktury określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
  3. potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

Druk wniosku dostępny jest na stronie www.pcprkrotoszyn.pl lub w siedzibie PCPR ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.

Dzień Pracownika Socjalnego oraz Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada obchodzony jest jako Dzień Pracownika Socjalnego, 30 lecie świętowania pracowników szerokiego systemu pomocy społecznej. W tym roku szczególnie doświadczonych przez czas epidemii COVID 19. Rok 2020 to okres wyzwań przed pomocą społeczną, sytuacji kryzysowych zagrażających życiu klientów i pracowników. To czas wielkiej odpowiedzialności za życie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, klientów Środowiskowych Domów Samopomocy, Dziennych Domów Seniora, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Schronisk dla bezdomnych, Świetlic i Klubów Środowiskowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, Rodzinnych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnej VIVO oraz wszystkich pracowników pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego. Mam nadzieję, że w tym szczególnym DNIU, mamy poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i wielkie pokłady pozytywnych emocji z relacji z naszymi klientami.

21 listopada to również Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką.

Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.

Jestem przekonany, że Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony w tym samym dniu co Dzień  Pracownika Pomocy Społecznej jest znakomitym połączeniem idei wrażliwości ludzkiej, dobra, bezinteresownej pomocy oraz wzajemnej życzliwości i niesienia pozytywnych emocji. I dlatego z tych dwóch okazji, serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom systemu pomocy społecznej, społecznikom, współpracownikom, darczyńcom, sympatykom, za profesjonalną i pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi.
W tym wyjątkowym dniu życzę, aby Państwa działania były motywującym impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań, włączających mieszkańców powiatu krotoszyńskiego w rozwój lokalny.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie

Andrzej Piotrowski
z pracownikami

Wydłużony termin na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w module III.

Szanowni Państwo,

PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

 W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Realizatorem tego programu będzie Powiat Krotoszyński, obsługującym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Czytaj dalej
1 2 3 4 43