Program Wspieraj Seniora

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-skorzystac-z-pomocy-udzielanej-w-ramach-programu-wspieraj-seniora

Organizacje młodzieżowe wspierają seniorów

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacje-mlodziezowe-wspieraja-seniorow

Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Ponad 3 tys. seniorów skorzystało z infolinii Korpusu Wsparcia Seniorów

https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-3-tys-seniorow-skorzystalo-z-infolinii-korpusu-wsparcia-seniorow

Przewodnik po realizacji programu Wspieraj Seniora w Gminach

https://www.gov.pl/web/rodzina/przewodnik-po-realizacji-programu-wspieraj-seniora-w-gminach

Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

Informacja w związku z zaistniałą sytuacją w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

W związku z zaistniałą sytuacją w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie podmioty ekonomii
społecznej podjęły działania na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 .
Oferta Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej – region kaliski: wsparcie posiłkami dla personelu DPS.
Do pomocy włączyła się również Spółdzielnia Socjalna VIVO oferując transport środków
ochrony z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach podejmowanych działań
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną oferuje wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla personelu DPS.

1 2 3 4 5 43