V Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Już po raz piąty rodziny zastępcze z powiatu krotoszyńskiego świętowały Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody rozpoczęliśmy w piątek 5.06.2009 r. konferencją poświęconą problematyce zaburzenia relacji i więzi z dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej a opiekunami zastępczymi, rodzicami biologicznymi, dziećmi biologicznymi opiekunów oraz środowiskiem.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady zaproszonych gości p. Bożeny Zwierzyńskiej oraz p. Dariusza Wasińskiego. Dzieci rodziców obecnych na konferencji były pod opieką wolontariuszy (czytanie bajek, rysowanie). Po wykładach rodziny zastępcze mogły doskonalić umiejętności pracy z dziećmi z rodzin zastępczych budowania prawidłowych relacji, budowanie więzi pod okiem specjalistów. Drugi dzień obchodów tj. 7.06.2009 r. rozpoczeliśmy rajdem z Leśniczówki w Salnii do Lutogniewa. Przewodnik PTTK, p. Maria Politowicz oraz Harcerze zapewnili wiekle atrakcji podczas rajdu. Na uczestników rajdu w Lutogiewie czekała grochówka. W programie festynu byłk pokaz psów policyjnych, wspólne robienie sałatki warzywnej i owocowej, konkurencje rodzinne sportowe, zabawy z chustą, pieczenie kiełbasek, oraz wpólne śpiewanie karaoke. Wielką atrakcją festynu była kula zorbing, quady, malowanie twarzy, strzelanie z wiatrówki oraz jazda bryczką. Renata Zych- Kordus oraz Monika Dąbrowska podziękowały wszystkim rodzinom zastępczym za opiekę nad dziećmi oraz złożyły ży7czenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Tegoroczne Dni Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się dzięki środkom uzyskanym z Fundacji Ernst&Young oraz wsparcia lokalnych sponsorów.

Debata „Partnerstwo drogą rozwoju Ekonomii Społecznej na poziomie lokalnym”

Debata była podsumowaniem realizacji projektu: „Partnerstwo drogą rozwoju Ekonomii Społecznej na poziomie lokalnym” na terenie powiatu krotoszyńskiego. Patronat nad debatą przyjęli: Senator RP Małgorzata Adamczak oraz Poseł RP Maciej Orzechowski. W debacie uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych: Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Przewodniczący i wiceprzewodniczący Miast i Gmin: Krotoszyna – Zofia Jamka, Rozdrażewa – Renata Zych-Kordus, Kobylina – Grzegorz Okupnik, Koźmina Wlkp. – Robert Idkowiak

, Burmistrzowie i Wójtowie: Krotoszyna – Ryszard Czuszke, Koźmina Wlkp. – Maciej Bratborski, Kobylina – Bernard Jasiński, Kwilcza – Maria Węgrzyn, Przedsiębiorcy: Henryk Marcisz (Klub Przedsiębiorców Ziemii Krotoszyńskiej), Kamila Jarocka (Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości), Andrzej Czajka (Zakład Pracy Chronionej „Maxpol”), Włodzimierz Kabaciński (Zakład Pracy Chronionej „Jutrzenka”). Ponadto w debacie uczestniczyli: Monika Bulińska (Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości), Beata Dąbek , Marek Gąsiorowski (WYG International), Tadeusz Polowczyk (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), przedstawiciele Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu krotoszyńskiego oraz gospodarze debaty; pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo w Ekonomii Społecznej. W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu, możlwości finansowania ekonomii społecznej, nowe stowarzyszenia, dobre praktyki na przykładzie gminy Kwilcz. W czasie dyskusji uczestnicy wyrazili swe poparcie oraz deklarowali chęć przystąpienia do partnerstwa.

Spotkanie Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

Dnia 30.06.2009 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie (os. Sikorskiego 7) odbędzie się spotkanie oddziału Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, na którym wybrany zostanie zarząd. Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze oraz inne osoby, które chcą się zaangażować w propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego powiatu.

IV Powiatowa Biesiada „Rozśpiewany Senior”

5 lipca w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie odbyła się IV Powiatowa Biesiada „Rozśpiewany Senior”. Organizatorem był Klub Seniora „Pogodni”, natomiast współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie.

Podczas biesiady swoje umiejętności wokalne zaprezentowały Kluby Seniora (Pogodni, Pogodna Jesień, Złoty Wiek, Przyjaciele), koła PZERiI (Kuklinów, Kobierno, Chwaliszew) oraz solistka pani B. Mielicka. Gośćmi biesiady byli: Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Burmistrz Miasta i Gminy Zduny – Władysław Ulatowski, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – Maciej Bratborski, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Krotoszyn – Ryszard Czuszke, przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie – Marian Skotarek, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie – Dionizy Waszczuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Andrzej Piotrowski, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego – Hieronim Marszałek, Zarząd Centrum Wolontariatu Ziemii Krotoszyńskiej, Prezes Stowarzyszenia „Razem” – Elżbieta Gasztka oraz przewodniczący Kół Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Biesiada zakończyła się wspólną zabawą w miłej atmosferze.

Przeciw przemocy – kampania „Biała Wstążka”

Kampania BIAŁA WSTĄŻKA to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Dwie – pierwsze w Polsce – kampanie „Białej Wstążki” zostały przeprowadzone w Kielcach przez Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR. W 2007 r. kampanię „Białej Wstążki” w Kielcach przeprowadzono pod hasłem: „Prawdziwy mężczyzna nie bije”, a w 2008 r. pod hasłem: „Kocham, lubię szanuję, nie biję”. W Województwie Wielkopolskim zostanie zorganizowana po raz pierwszy.Jak to się zaczęło?

W 1991 roku, grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała się, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążeczkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. W tym też roku Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet, a dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabal został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.Po co nosić BIAŁĄ WSTĄŻKĘ?

Noszenie białej wstążeczki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.


KAMPANIA „BIAŁEJ WSTĄŻKI”

W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM


Pod Patronatem Marszalka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka

Pod Patronatem Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki

Pod Patronatem naukowym Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu

Pod Patronatem medialnym Radia Centrum Kalisz, Informacji Regionalnych, Prasy Lokalnej


„Więcej mocy bez przemocy”

4 września – 20 listopada 2009HARMONOGRAM:

L.p. DATA DZIAŁANIE OPIS DZIAŁANIA 
 1. 04.09.2009 godz.10.00 Uroczyste otwarcie Kampanii Starostwo Powiatowe Spotkanie będzie miało charakter konferencji prasowej. Podczas uroczystości nastąpi symboliczne wręczenie „Białej Wstążki”.

Wizyty u burmistrzów i wójtów powiatu krotoszyńskiego celem uhonorowania Białą Wstążką, prośba o bycie Ambasadorem Kampanii.
 2. Od 04.09.2009 Promocja Kampanii Promowanie przesłania Kampanii poprzez:

1) zamieszczenie informacji w lokalnej prasie,
na stronach internetowych: Starostwa, PCPR, portalu www.krotoszyn.pl ,

2) Kontakt z radiem „Centrum” Kalisz,

3) Kolportaż plakatów reklamujących hasło Kampanii.
 3. 12.09.2009 Zaproszenie do udziału w Kampanii uczestników zawodów Mistrzostw Polski Strongmanów
w Parach.
 Zaproszenie do udziału w Kampanii uczestników Mistrzostw Polski Strongmanów w Parach, w tym mistrza świata Mariusza Pudzianowskiego.

Wręczenie czołowym zawodnikom
oraz organizatorom zawodów koszulek z logo
i hasłem Kampanii, przypięcie białych wstążek.

Medialne przekazanie idei Kampanii Białej Wstążki
na stadionie w Krotoszynie.
 4. 14.09.2009 Ogłoszenie konkursu plastycznego na plakat promujący hasło Kampanii Ogłoszenie w szkołach, w instytucjach pozarządowych, świetlicach powiatu krotoszyńskiego konkursu pod tytułem „Więcej mocy bez przemocy”.

Konkurs zostanie ogłoszony 14.09.2009 r. i potrwa
do 10.11.2009r. Wszystkie prace będą oceniane
przez jury, które wyłoni zwycięzców
w poszczególnych kategoriach wiekowych :

· od 3 lat do 10 lat,

· od 10 lat do 15 lat,

· powyżej 15 roku życia.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni 20.11.2009r.
na Konferencję, gdzie zostaną wręczone im nagrody.
 5. 24.09.2009 Ewaluacja Międzynarodowego Projektu „Task Force” Prezentacja Kampanii „Biała wstążka” na forum międzynarodowych ekspertów realizujących projekt Task Force.
 6. 24.09.2009 Zaproszenie do udziału  w Kampanii uczestników projektu  „Senior z inicjatywą” Zwrócenie uwagi na problem przemocy
w stosunku do starszych kobiet. Rozpropagowanie Kampanii podczas Konferencji organizowanej
przez Realizatorów projektu „ Senior z inicjatywą”.
 7. 20.11.2009 Konferencja o zasięgu wojewódzkim pt. ”Więcej mocy bez przemocy.” Konferencja dotycząca Kampanii na temat przeciwdziałania przemocy będzie połączona
z krótkimi warsztatami.

Na konferencję zostaną zaproszeni pracownicy służb pomocowych oraz goście, między innymi: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Maria Krupecka, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego – Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Potyka, dr Renata Michalak z Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry
dla Europy”.

Urszula Walas Stowarzyszenie Obrony przed Przemocą „VICTORIA” w Poznaniu

Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie nadkom. Włodzimierz Szał

Podczas Konferencji odbędzie się również symboliczne wręczenie „Białych Wstążek” zaproszonym mężczyznom.

Konferencja będzie okazją na podsumowanie przebiegu Kampanii na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Na zakończenie Konferencji odbędzie się koncert .
 8. 25.11.2009 Uroczyste zakończenie Kampanii 25 listopada, w Międzynarodowym Dniu Walki
z Przemocą wobec Kobiet odbędzie się Uroczyste zakończenie Kampanii. Spotkanie odbędzie się
u Dyrektora PCPR Krotoszyn Andrzeja Piotrowskiego.

Na spotkanie zostaną zaproszeni realizatorzy Kampanii.

Program STUDENT II

Program STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych. Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu:

a) Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności, które są:

– studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami drugiego stopnia albo studentami

jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe;
– posiadaczami dyplomu posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi
się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki
uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów;


-uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne

jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów;-słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub

nauczycielskich kolegiów języków obcych;-uczniami szkół policealnych;-studentami uczelni zagranicznych;-studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii

Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.
b) Adresatami programu są również osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które mają wszczęty przewód doktorski,

c) Pomoc finansową w ramach programu mogą także uzyskać osoby z orzeczonym lekkim stopniem
niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które spełniają łącznie następujące warunki:
– były uczestnikami programu posiadając znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
– uzyskały orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w trakcie uczestnictwa w
programie, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia
trwających jeden rok – co najmniej pierwszego semestru nauki.

Formy i zakres pomocy:
a) Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie:
– dofinansowania kosztów nauki, zwanego dalej „dofinansowaniem”,

– stypendium specjalnego za szczególne osiągnięcia w nauce, zwanego dalej „stypendium
specjalnym”.


b) Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:
– opłaty za naukę (czesne),
– zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
– dojazdów,
– związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
– uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej,
– zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów
komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
– wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniami.


Szczegółowe informacje na temat programu zawarte są w procedurach realizacji programu na stronie www.pfron.org.pl

Wnioski można pobierać w PCPR w Krotoszynie.

Termin składania wniosków od 10 września do 10 października w siedzibie Oddziału PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby placówki, w której rozpoczyna się lub kontynuuje naukę wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej placówki.

Uniwersytet III Wieku – terminarz

1. Kurs komputerowy 

Miejsce: Krotoszyn, I LO im. H. Kołlątaja

Gr. I (Początkująca) Poniedziałek godz. 14.30

Gr. II (zaawansowana) Poniedziałek godz. 15.30

2. Gimnastyka

Miejsce: Krotoszyn, I LO im. H. Kołlątaja

Czwartek godz.17.00, rozpoczęcie: 24.09.2009 r.

3. Aqua aerobic

Miejsce: Basen „Wodnik”

Gr. I – piątek godz. 16.45

Gr. II – piątek godz. 17.25

4. Taniec towarzyski

Miejsce: Krotoszyński Ośrodek Kultury

Gr. I – środa godz. 14.00

Gr. II – środa godz. 15.00

5. Kurs teatralny

Miejsce: Krotoszyński Ośrodek Kultury

Wtorek godz. 17.00

6. Język angielski

Miejsce: I LO im. H. Kołątaja

Czwartek godz. 15.30

7. Ogrodnictwo

Miejsce: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, ul. Benicka 9

Czwartek godz. 17.00

8. Kurs ceramiczny

Miejsce: Krotoszyński Ośrodek Kultury

Środa godz. 16.00 – 19.00, rozpoczęcie: 16.09.2009 r. (zajęcia: 16.09, 23.09, 30.09, 7.10)

9. Dziadkowie na medal

Miejsce: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, ul. Benicka 9

Poniedziałek godz. 17.00

10. Gimnastyka – Kobylin

Miejsce: Hala sportowa

Wtorek godz. 17.00

11. Kurs komputerowy – Sulmierzyce

Miejsce: Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 2

Środa, godz. 18.00

12. Gimnastyka – Zduny

Miejsce: Zespół Szkół, ul. Łacnowa 26

Czwartek godz. 15.30

13. Gimnastyka – Rozdrażew

Miejsce: Hala Sportowa

Środa godz.18.00

14. Ogrodnictwo – Kobierno

Miejsce: Zespół Szkół

Piątek godz. 16.00

1 56 57 58 59 60 62