Koalicja na rzecz tworzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

19 marca 2010 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach obyło się spotkanie dotyczące tworzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło 45 przedstawicieli różnych służb i instytucji działających na terenie powiatu krotoszyńskiego. Reprezentowali oni: policję, sąd, prokuraturę, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej, służbę zdrowia, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Przybyłych przedstawicieli powitał dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski. Przedstawił cel spotkania, którym było zaproszenie do współpracy nad nowopowstającym Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczący zespołu do opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Tadeusz Ciesiółka zapoznał gości ze strukturą programu. Następnie wszyscy uczestnicy w małych grupach roboczych przeprowadzili analizę SWOT reprezentowanych przez siebie służb i instytucji. Wyciągnięte wnioski posłużą uściśleniu celów i zadań zawartych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i pozwolą na skuteczniejsze rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinach na terenie powiatu krotoszyńskiego. Uczestnicy koalicji wyrazili deklarację konsultacji programu oraz udziału w kolejnym spotkaniu w dniu 28.04.2010r. prezentującym opracowany program.

Radca prawny nieobecny 4 czerwca 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że radca prawny pan Maciej Dąbrowski dnia 4 czerwca 2010 r. nie będzie udzielał porad.
Przypominamy, że od miesiąca kwietnia br. obowiązują zapisy do radcy prawnego.Zapisy:
telefonicznie – (62) 7 22 88 91 lub 7 22 88 92
osobiście – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (ul. Młyńska 2 d/1), pokój nr 1

Radca prawny pan Maciej Dąbrowski udziela bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Młyńska 2d/1) w każdy piątek w godz. 9.00 – 13.00

VI Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego – zaproszenie

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa „Famuła” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zapraszają na Koncert Mietka Szcześniaka w dniu 11.06.2010 roku oraz na Konferencję „Rodzina zastępcza – czy to łatwa rola?” w dniu 15.06.2010 roku organizowane w ramach VI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego.


W dniu 14.06.2010 r. organizowane są również warsztaty dla pedagogów, nauczycieli i kuratorów dotyczące specyfiki i problemów rodzinnej opieki zastępczej.

Patronat honorowy objęli:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 


Sekretarz Stanu Jarosław Duda

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

Poseł na sejm RP

Maciej Orzechowski

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Starosta Powiatu Krotoszyńskiego

Leszek Kulka

Burmistrz Miasta Krotoszyn: Julian Jokś

PATRONAT MEDIALNY PEŁNI: Gazeta Krotoszyńska

PLAN VI POWIATOWYCH DNI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

11 czerwiec 2010 r. godz. 18.00

Koncert Mietka Szcześniaka – WSTĘP WOLNY!!!!!

Kino „Przedwiośnie” w Krotoszynie

13 czerwiec 2010 r.

Rajd rodzinny dla rodzin zastępczych.

Festyn dla rodzin zastępczych.

14 czerwiec 2010 r.

Warsztaty „Specyfika funkcjonowania i problemy w rodzinach zastępczych” skierowane dla pedagogów, nauczycieli, kuratorów.

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO 7.06.2010 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Kontakt: Monika Dąbrowska (ul. Młyńska 2d/1, Krotoszyn, e-mail: pcpr.krotoszyn@op.pl

Formularz zgłoszeniowy

15 czerwiec 2010 r. godz. 11.00 – 15.00

Konferencja „Rodzina zastępcza – czy to łatwa rola?”.

Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, aula szkolna.

Program konferencji

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

WSPÓŁORGANIZATOR KONCERTU:

Krotoszyński Ośrodek Kultury

PARTNERZY:
Wielkopolski Kurator Oświaty,
Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.,
Liga Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy w Krotoszynie
Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej,
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krotoszynie,
Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie,
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Krotoszyn,
Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie,
I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie,
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji „Ernst&Young”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 56 57 58