POSZUKIWANY POSZUKIWANA

POSZUKIWANY
POSZUKIWANA

Wolontariusz do pracy z dziećmi z rodzin zastępczych

Szczegóły:
- pod nr tel. 792 101 106 Małgorzata Jakubowska
- na stronie www.pcprkrotoszyn.pl
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

POSZUKIWANY
POSZUKIWANA

Wolontariusz do pracy z dziećmi z rodzin zastępczych

Szczegóły:

  • pod nr tel. 792 101 106 Małgorzata Jakubowska
  • na stronie www.pcprkrotoszyn.pl
  • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn