Projekt w ramach Programu osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej wzięło udział w organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w otwartym  konkursie na realizację projektów  programu osłonowego: Wspieranie Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2021. Krotoszyński Projekt Osłonowy pod nazwą RODZINA#wspieraj zakwalifikował się do dofinansowania. Kwota subwencji zostanie przeznaczona na finansowanie zadań realizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie krotoszyńskim w okresie od czerwca do grudnia 2021 r.