Projekt „Zdrowie publiczne”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie realizuje projekt skierowany dla dzieci i młodzieży dotyczący działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia terapeutycznego. Projekt realizowany i współfinansowany w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Powiat Krotoszyński.

Zdrowie publiczne
Działania informacyjno – edukacyjne w celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla, prozdrowotny styl życia i wsparcie psychologiczne
Zapraszamy na
Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowanków” cz. 1
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne „moc emocji” dla dzieci w wieku 7 – 11 lat
Zajęcia z profilaktyki uzależnień dla młodzieży
Warsztaty radzenia sobie ze stresem i relaksacji
Spotkania terapeutyczne