Projektu w ramach Programu “Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021 r.

Informacje o działaniach i naborze do Projektu

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

  1. „Aktywni on-line”– popołudniowa aktywność (dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
  2. „Aktywni zawodowo”– działanie pilotażowe (dla uczestników ŚDS),
  3. „Moja aktywność i rozwój”– szkolenia z zastosowaniem nowoczesnej technologii i programów terapeutycznych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
  4. „Aktywny rodzic”- szkolenia z zastosowaniem nowoczesnej technologii i programów terapeutycznych (dla rodziców/ opiekunów/osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi),
  5. „Aktywny terapeuta”- szkolenia na temat zastosowania w pracy nowoczesnej technologii i programów terapeutycznych (dla pracowników placówek wsparcia zajmujących się osobami z zaburzeniami psychicznymi),
  6. „Rozwój dla Ciebie!”– warsztaty, prezentacje, film, książka(dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym),
  7. „Moja aktywność i rozwój”– wydarzenia kulturalno- oświatowe,
  8. Konferencja– na temat zastosowania nowoczesnej technologii i wykorzystania programów terapeutycznych w pracy i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do udziału w Projekcie:

Środowiskowy Dom Samopomocy (Realizator Projektu)

 ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

www.sds.krotoszyn.pl , e-mail:sds@krotoszyn.pl, tel.: 62-725-26-68

Liczba miejsc ograniczona. Na chętnych czekamy do 14 maja 2021r.( lub do wyczerpania miejsc)