PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY WSPIERAJĄCY OSOBY DO 30 ROKU ŻYCIA

Czas na młodych          
PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY WSPIERAJĄCY OSOBY DO 30 ROKU ŻYCIA

• poradnictwo zawodowe i edukacyjne,

• wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne,

• informacje w zakresie możliwych form pomocy 
  społecznej,
 
• doradztwo w zakresie zdrowia i polityki zdrowotnej

• doradztwo w zakresie kwestii mieszkaniowych

• krótkoterminowy trening pracy wspierany 
 dodatkiem motywacyjnym
    
• bon mobilizacyjny z tytułu podjęcia zatrudnienia poza miejscem zameldowania
                      Zapraszamy do udziału w projekcie                   pilotażowym realizowanym na terenie                         powiatu krotoszyńskiego
                          Szczegóły w Punkcie                      ul. Rawicka 7B                    63-700 Krotoszyn
                         codziennie od 8:00 do 14:30                       dyżur telefoniczny wtorek i czwartek                           od 18:00 do 20:00

Termin realizacji projektu                      
01.09.2023 - 31.12.2024

Projekty pilotażowe "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży" finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy

690 501 465punkt@krotoszyn.praca.gov.pl 
www.krotoszyn.praca.gov.pl
facebook.com/pupkrotoszyn

Czas na młodych
PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY WSPIERAJĄCY OSOBY DO 30 ROKU ŻYCIA

 • poradnictwo zawodowe i edukacyjne,
 • wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne,
 • informacje w zakresie możliwych form pomocy społecznej,
 • doradztwo w zakresie zdrowia i polityki zdrowotnej
 • doradztwo w zakresie kwestii mieszkaniowych
 • krótkoterminowy trening pracy wspierany dodatkiem motywacyjnym
 • bon mobilizacyjny z tytułu podjęcia zatrudnienia poza miejscem zameldowania
  Zapraszamy do udziału w projekcie pilotażowym realizowanym na terenie powiatu krotoszyńskiego
  Szczegóły w Punkcie ul. Rawicka 7B 63-700 Krotoszyn
  codziennie od 8:00 do 14:30 dyżur telefoniczny wtorek i czwartek od 18:00 do 20:00

Termin realizacji projektu
01.09.2023 – 31.12.2024

Projekty pilotażowe „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy

690 501 465

punkt@krotoszyn.praca.gov.pl
www.krotoszyn.praca.gov.pl
facebook.com/pupkrotoszyn