Relacja z Kiermaszu Ukraińskiego

Organizator KIERMASZU UKRAIŃSKIEGO LIONS CLUB w Krotoszynie we współpracy z PCPR w Krotoszynie dokonali podsumowania. Całkowity dochód wyniósł 10.898,93 zł. Wielkie zaangażowanie ludzi i instytucji przyczyniło się do integracji z gośćmi z Ukrainy. Mieszkańcy Krotoszyna i goście mieli okazję do zapoznania się z kulinariami przygotowanymi przez Panie z Ukrainy oraz występami artystycznymi lokalnych zespołów i spontanicznych wystąpień naszych gości. Serwowano pierogi, pampuchy, ciasta, gulasz, barszcz ukraiński i inne specjały. Dochód z pierwszego kiermaszu zostanie przeznaczony na pomoc uchodźcom. Wszystkim ludziom, instytucjom zaangażowanym w organizację Kiermaszu oraz gościom naszych wspólnych spotkań składamy podziękowania poniżej.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów KIERMASZU UKRAIŃSKIEGO serdecznie dziękujemy za Państwa poczucie przynależności do  społeczności lokalnej i odpowiedzialności za dobrostan  mieszkańców Ukrainy przybywających do naszego miasta. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa bezinteresownej pomocy udzielonej naszym gościom. Za podjęty wysiłek pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc za uchodźcom napływającym do naszego kraju. Dziękujemy dziś tym wszystkim, którzy fizycznie zaangażowali się w niesienie pomocy w formie wolontariatu, osobom przyjmującym uchodźców pod własne dachy i starającym się zabezpieczyć wszystkie ich najpilniejsze potrzeby, a także tym, którzy materialnie czy w formie osobistego zaangażowania wspierają nasze akcje pomocowe. Państwa udział w organizacji Kiermaszu Ukraińskiego w dniu
15 maja 2022 roku na Krotoszyńskim Rynku jest potwierdzeniem idei aktywnego włączenia się
w życie społeczne naszego miasta, naszego powiatu. Wierzymy, że razem, w duchu solidarności, podołamy tym wyzwaniom!

     Raz jeszcze dziękując za postawę solidarności społecznej, wrażliwości i życzliwości, pozostajemy gotowi do kolejnych działań pomocowych, licząc na dalsze, równie owocne, wspólne projekty, zapewniające pomoc naszym gościom z Ukrainy.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

  nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Szanowni Państwo!

                  W imieniu organizatorów KIERMASZU UKRAIŃSKIEGO serdecznie dziękujemy za Państwa poczucie przynależności do  społeczności lokalnej i odpowiedzialności za dobrostan  mieszkańców Ukrainy przybywających do naszego miasta. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa bezinteresownej pomocy udzielonej naszym gościom. Za podjęty wysiłek pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc za uchodźcom napływającym do naszego kraju. Dziękujemy dziś tym wszystkim, którzy fizycznie zaangażowali się w niesienie pomocy w formie wolontariatu, osobom przyjmującym uchodźców pod własne dachy i starającym się zabezpieczyć wszystkie ich najpilniejsze potrzeby, a także tym, którzy materialnie czy w formie osobistego zaangażowania wspierają nasze akcje pomocowe. Państwa udział w organizacji Kiermaszu Ukraińskiego w dniu 15 maja 2022 roku na Krotoszyńskim Rynku jest potwierdzeniem idei aktywnego włączenia się w życie społeczne naszego miasta, naszego powiatu. Wierzymy, że razem, w duchu solidarności, podołamy tym wyzwaniom!

     Raz jeszcze dziękując za postawę solidarności społecznej, wrażliwości i życzliwości, pozostajemy gotowi do kolejnych działań pomocowych, licząc na dalsze, równie owocne, wspólne projekty, zapewniające pomoc naszym gościom z Ukrainy.

Z wyrazami szacunku