Sprawozdanie z działalności za 2022 r.

W imieniu wszystkich jednostek pomocy społecznej (DPS w Zdunach, DPS  w Baszkowie,  Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie złożyło Zarządowi Powiatu 30.06.2023 r. sprawozdanie z działalności za 2022 r.