Warsztaty Rozwijające Umiejętności Radzenia Sobie ze Stresem

W dniach 25 i 26 października 2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie odbyły się warsztaty Rozwijające Umiejętności Radzenia Sobie ze Stresem w ramach projektu realizowanego i współfinansowanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Powiat Krotoszyński.

Przeprowadzone w trzech grupach wiekowych: dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Zajęcia były nastawione na naukę samoregulacji, rozładowywania napięć, radzenia sobie ze stresem. Prowadzone głównie w formie ćwiczeniowej, aby uczestnicy mogli wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. Uczestnicy nauczyli się prostych ćwiczeń bazujących na wiedzy neurofizjologicznej z wykorzystaniem głównie metod Somatic Experiencing, EmotionAid, teorii poliwagalnej, technik oddechowych oraz Mindfulness. Zajęcia prowadziła Monika Dąbrowska i Renata Zych – Kordus.