WSPIERAMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z RODZIN ZASTĘPCZYCHORAZ RODZINY ZASTĘPCZE Z TERENU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO !!!!!

Towarzystwo Reintegracji Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie realizuje projekt pt. „Wspieranie rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatu krotoszyńskiego”, finansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

PROJEKT REALIZOWANY JEST  OD KWIETNIA 2023 ROKU DO LISTOPADA 2023 ROKU.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 – dzieci w rodzinach zastępczych

–  młodzieży w rodzinach zastępczych przygotowywanej do usamodzielnienia,

 –  rodzin zastępczych

– instytucji i służb wspierających rodziny zastępcze

DZIAŁANIA PROJEKTU:

-„Krok w dorosłość” zajęcia warsztatowe skierowane dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych w wieku: 13-15 i 16-18 lat

– warsztaty przeznaczone dla rodziców zastępczych młodzieży w wieku 13-18 lat

-warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie

– zajęcia integracyjne w Stanicy Buczyna

-warsztaty rozwijające umiejętności rozładowania stresu i relaksacji z wykorzystaniem głównie metod Somatic Experiencing

– indywidualne zajęcia z terapii traumy i stresu chronicznego

– warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności sprawowania opieki nad dziećmi przez rodziców zastępczych

– rozwój wolontariatu na rzecz  rodzin zastępczych

-grupa wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzona przez opiekuna zastępczego i pedagoga
-rozwój współpracy międzysektorowej między przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, sądu, oświaty i innych specjalistów w pracy z rodziną, mający na celu skuteczne wsparcie dzieci
i rodzin zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego.