Wydłużenie terminu składania ofert na zakup zestawów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 24 lipca 2020 roku do godz. 10.00.

Ofertę  należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn, w Sekretariacie (I piętro, pokój nr 1).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego.