10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego Dbajcie o siebie

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim.
Wsparcie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego kierowane jest do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze Powiatu Krotoszyńskiego, a także do osób z ich otoczenia.
U nas znajdziesz:

indywidualne spotkania z psychologiem i psychiatrą
terapię indywidualną
spotkania z pracownikiem socjalnym
spotkania z doradcą zawodowym
indywidualne i grupowe spotkania ze specjalistami, m. in. mediatorem, pedagogiem
zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty, treningi, grupy wsparcia)
pomoc asystentów wsparcia procesu leczenia
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita wartość projektu 5 232 500 zł
Kwota dofinansowana 4 970 875 zł

Kontakt

punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny, gabinety, oddział dzienny ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn II piętro tel 790 665 509
lokalny punkt wsparcia w Krotoszynie ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn (budynek PCPR)
lokalny punkt wsparcia w Koźminie Wielkopolskim: ul. Stary Rynek 22, 63-720 Koźmin Wielkopolski tel 605 990 585

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY –
W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
UDZIELAMY BEZPŁATNEGO WSPARCIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA, BĘDĄCYM W KRYZYSIE PSYCHICZNYM LUB CHORUJĄCYM NA ZABURZENIA NATURY PSYCHICZNEJ (BEZ KONIECZNOŚCI POBYTU NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH)
PROJEKT SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO
DZIECI INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGA ORAZ PSYCHOTERAPEUTY ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
WARSZTATY GRUPOWE KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI PEDAGOGIEM PEDAGOGIEM SPECJALNYM, LOGOPEDĄ, DIETETYKIEM, PSYCHIATRĄ, NEUROLOGIEM
RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZESTNICTWO W WARSZTATACH PSYCHOEDUKACYJNYCH ORAZ GRUPACH WSPARCIA KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI PEDAGOGIEM, PSYCHOLOGIEM, PRACOWNIKIEM SOCJALNYM, PRAWNIKIEM, LOGOPEDĄ, PSYCHIATRĄ, NEUROLOGIEM
ABY SKORZYSTAĆ Z POMOCY NIE POTRZEBUJESZ SKIEROWANIA OD LEKARZA!!!
UL. KOŚCIUSZKI 8 63-700 KROTOSZYN I PIĘTRO
KONTAKT + 48 607 072766
KROTOSZYN.DZIECI@FUNDACJA-AKME.PL
WWW.FUNDACJA-AKME.PL FUNDACJA AKME
WWW.PCPRKROTOSZYN.PL
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny